Handla miljövänligt gruppen Uppsala

Naturskyddsföreningen

Valborg Uppsala - 2019

Ekoparken – Akademiska hus är Fastighetsägare

Vad som samlats in från marken

3 st 22 kubik flak = 50-55 kubik. Från marken Ekoparken.

Ekoparken tömning 1: 140 kg valborg morgon, tömning onsdag: 1750 kg .

Centralt i Uppsala

Stadssopning: 1.3 ton från marken i stan sopa i stan tippar i flak. + 190 kg kärl. I tunnorna – där det ska vara

Övrigt:

Överlag i stan upplevs det mindre skräpigt än tidigare år.

Vi hade idrottsföreningar med ca 180 ungdomar som plockstädade på 1 maj.

Undersökning:

Det genomfördes också en enkätundersökning med 55 uppsalabor och besökare vid Fyrisån, Ekonomikumparken, Carolinabacken.

78 procent anser att är skräpigt under valborg.

67 procent tycker att är ett problem.

52 procent har varit i behov att göra sig av med skräp

50 procent slängde det i en soptunna, 56 procent bar det det med sig.

87 procent menar att det aldrig är okej att kasta skräp på marken,

9 % när det inte finns en soptunna i närheten och

5 % om det är fimp eller snus.

Varför lämnar folk skräp på marken på Valborg i Uppsala?

Högst andel 63 % tror att det är på grund av alkohol då folk slutar att bry sig.

Därefter för att alla andra för det. Tredje hand att det hör till firandet.

61 procent anser att det är deras eget ansvar att plocka undan efter sig. Därefter kommunen på 32 procent.

Valborg Uppsala - 2018

Ekoparken – Akademiska hus är Fastighetsägare

Vad som samlats in från marken

2018: Akademiska hus: 25- 30 % dom senaste åren har senast legat på cirka 70-75 kubikmeter.